Początek & Koniec III - Monika Martini-Madej olej na płótnie

MONIKA MARTINI - MADEJ

Urodzona w 1970 r.
Dyplom z wyróżnieniem z zakresu filmu animowanego i rysunku na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w 1995 r. Dyplom z zakresu reżyserii teatralnej Akademii Teatralnej w Warszawie w 2003 r. Pracuje jako reżyser, scenograf i plastyk. Jej spektakle wystawiane były na scenach Teatru Muzycznego w Poznaniu, Teatru Śląskiego w Katowicach, Teatru Dramatycznego w Częstochowie. Jest autorką filmów animowanych realizowanych m.in. na zlecenie Telewizji Polskiej, a także czołówek i reklam. Uprawia malarstwo, bierze udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych, w kraju i za granicą.

KONTAKT: mm@madejs.eu